Nieuws

Aanbesteden in de provincie Drenthe - Inhuur personeel

04-04-2017

Op 1 juli 2017 lopen de huidige uitzend- en payrollcontracten die de provincie Drenthe heeft af. Besloten is om een Europese aanbesteding uit te voeren teneinde een nieuwe raamovereenkomst voor de inhuur van tijdelijk personeel met werving en selectie en zonder werving en selectie af te sluiten.

De provincie wil voor de duur van 4 jaar een raamovereenkomst ter waarde van 35 à 40 miljoen euro sluiten met één onderneming. Drents Museum, het OV-bureau Groningen Drenthe, RUD en Prolander sluiten zich als gelieerde partijen bij de aanbesteding aan en de provincie Drenthe zal als penvoerder en aanbestedende dienst optreden. De totale jaarlijkse omzet van deze aanbesteding bedraagt indicatief zo’n 4 miljoen euro.

Goed nieuws

In de aanbesteding werd in eerste instantie expliciet vermeld dat het niet de verwachting is dat â??het MKB door deze wijze van aanbesteden uitgesloten wordtâ??. Door in de eisen echter dwingend te verwijzen naar uitsluitend de ABU-cao werden alle 1100 leden van de NBBU op voorhand uitgesloten van deelname. Dat is in strijd met de wet, omdat uitsluiting van de NBBU-cao de concurrentiekracht in het geding brengt. Inmiddels is er goed nieuws: na bezwaar van de NBBU is deze aanbesteding toegankelijk gemaakt voor inleners die gebruik maken van de NBBU-cao of de ABU-cao.

Meer informatie om u in te schrijven is te vinden op de website TenderNed en via TenderNed op Negometrix.

© Bureau Kooimeer