Nieuws

Aanbesteding EA Payroll Dienstverlener - Eurail.com

01-11-2017

Een nieuwe interessante aanbesteding voor payrollers: Eurail.com wenst tijdelijk personeel in te huren, zonder dat hiervoor een arbeidsovereenkomst met de tijdelijke arbeidskracht tot stand komt en conform Burgerlijk Wetboek.

Doel aanbesteding

De af te sluiten raamovereenkomst heeft als ingangsdatum 1 februari 2018. Lopende contracten van Flexibele arbeidskrachten die doorlopen tot na 1 februari 2018, worden uitgediend. Omwille van het maximaal aantal contracten volgens de Flexwet, worden deze niet opengebroken.

Potentie

Ter indicatie van de omvang van de Opdracht kunnen de volgende aantallen verstrekt worden:
2014: â?¬ 1.040.000
2015: â?¬ 1.100.000
2016: â?¬ 843.000

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW. De daling van de payroll uitgaven wordt veroorzaakt door het enkel nog payrollen van ‘reservations en customer service.

Looptijd

Na gunning van de opdracht zal met de winnende Inschrijver een Raamovereenkomst worden gesloten. De te sluiten Raamovereenkomst kent een contractperiode van 2 jaar, met voor Eurail.com een optie tot 3 maal een verlenging met 12 maanden. De maximale duur van de Raamovereenkomst bedraagt derhalve 5 jaar. De aanvangsdatum van de Raamovereenkomst is conform planning 1 februari 2018 (zie hiervoor ook de data zoals opgenomen in de planning onder tabblad 1: Informatie) met expiratiedatum 31 januari 2019 (exclusief mogelijke verlengingen).

Planning

Naam Startdatum    Einddatum
Offertefase 25 okt 2017 11:50 6 dec 2017 12:00
Uiterste datum en tijd voor het indienen van vragen via de Vraag & Antwoord module 17 nov 2017 17:00 â??
Uiterste datum beantwoorden van vragen via de Vraag & Antwoord module 24 nov 2017 12:00 â??
Uiterste datum en tijd voor het indienen van de Inschrijving via Negometrix 6 dec 2017 12:00 â??
Kwalitatieve beoordeling 6 dec 2017 13:00 15 dec 2017 17:00
Demo’s 14 dec 2017 9:00 14 dec 2017 17:00
Verzenden voorgenomen gunningsbesluit 18 dec 2017 9:00 â??
Offerte verificatiefase 18 dec 2017 9:00 â??
Bezwaartermijn 19 dec 2017 9:00 15 jan 2018 17:00
Gunningsfase 16 jan 2018 9:00 â??
Verzenden definitief gunningsbesluit 16 jan 2018 10:00 â??

Deze aanbesteding is gepubliceerd op Negometrix 

© Bureau Kooimeer