Nieuws

Aanbesteding Inhuur Personeel Rijn IJssel nu ook voor NBBU-leden

21-09-2017

De regio Rijn IJssel heeft een Europees openbare aanbesteding voor Inhuur Personeel beschikbaar gesteld. Per abuis was de NBBU-cao niet meegenomen, maar op aangeven van Alexander Reuvers namens de NBBU is deze cao op 20 september 2017 ook van toepassing verklaard. 

Doel aanbesteding

De aanbesteding heeft als doel om één leverancier te contracteren voor de volgende dienstverlening: Ter beschikking stelling van door Opdrachtnemer geworven en geselecteerde Flexibele arbeidskrachten.

Met de keuze van één leverancier wil Rijn IJssel bereiken dat de dienstverlening binnen haar gehele organisatie consequent en eenduidig wordt. Zij willen de kosten reduceren door o.a.:

  • één loket voor alle inhuurvraagstukken;
  • eenduidigheid van het inhuurproces. Leverancier dient deze te automatiseren;
  • de juiste kandidaat tegen een scherp, marktconform tarief
  • verhogen van de kwaliteit

Deze aanbesteding betreft Uitzenddiensten. Er kan gekozen worden voor Uitzenden met uitzendbeding en Detacheren (=Uitzenden zonder uitzendbeding). In alle gevallen is de cao voor Uitzendkrachten (ABU en NBBU) van toepassing.

De geschatte omvang van de aanbesteding is ongeveer â?¬ 600.000 inclusief BTW per jaar. De begrote omvang voor Uitzenddiensten is gebaseerd op de uitgaven van Rijn IJssel in het verleden. Aan deze gegevens kunnen door de Inschrijver op geen enkele wijze rechten worden ontleend met betrekking tot afname en verwachtingen.

Looptijd en planning

De aanbesteding zal leiden tot een Raamovereenkomst met een looptijd van drie jaar vast met optie tot verlenging van éénmaal één jaar.

Publiceren aankondiging – Dinsdag 5 september 2017

Sluitingstermijn vragen – Woensdag 27 september 2017

Publicatie Nota van Inlichtingen – Donderdag 5 oktober 2017

Sluiting inschrijftermijn – Vrijdag 20 oktober 2017

Beoordeling schriftelijke Inschrijvingen, interviews, Verificatiegesprekken Inschrijvers – Vrijdag 3 november 2017 (o.v.)

Gunningadvies t.b.v. besluitvorming CvB Rijn IJssel – Vrijdag 10 november 2017

Besluitvormingsproces CvB Rijn IJssel – Uiterlijk vrijdag 17 november 2017

Communicatie Inschrijvers m.b.t. gunning en afwijzing – Maandag 20 november 2017

Definitieve gunning na Alcatel – Maandag 11 december 2017

Concretisering van samenwerking met Opdrachtnemer
en (voorbereiding) implementatie – Start dinsdag 12 december 2017

Ingangsdatum contract – Maandag 8 januari 2018

Deze aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed

© Bureau Kooimeer