Nieuws

Aanbesteding Raamovereenkomsten uitzenden en payrolldiensten

25-10-2017

De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Werkmaatschappij 8KTD van deze gemeenten (hierna tezamen genoemd â??de Opdrachtgeverâ?? of â??de Aanbestedende dienstâ??) willen raamovereenkomsten sluiten voor het inhuren van personeel (binnendienst en buitendienst). Het gaat hierbij om de inhuur op basis van uitzenden en/of payroll.

De Opdrachtgever is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD. De Werkmaatschappij 8KTD treedt op als zelfstandige contractpartij en is contractpartij namens de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Soort dienst

Perceel 1: Inhuur tijdelijke medewerkers binnendienst functies t/m schaal 7 CAR-UWO (uitzenden)

Perceel 2: Inhuur tijdelijke medewerkers buitendienst functies t/m schaal 7 CAR-UWO (uitzenden)

Perceel 3: Payrolldienstverlening

Opdrachtgever wenst per perceel een Raamovereenkomst af te sluiten. De raamovereenkomsten met de huidige dienstverleners lopen per 1 januari 2018 af. Met het doorlopen van een Europees openbare aanbesteding wil opdrachtgever per perceel een Raamovereenkomst afsluiten met één Opdrachtnemer.

Looptijd

De Opdrachtgever wil de Raamovereenkomsten in laten gaan op 1 januari 2018 met een initiële looptijd van twee jaar, met een optie tot verlenging met maximaal tweemaal één jaar

Planning

  • Publicatie aanbestedingsdocumenten op Tenderned – 5 oktober 2017
  • Vragen over offerteaanvraag stellen via Tenderned – tot uiterlijk 30 oktober 2017
  • Uiterste datum en tijd uploaden Inschrijving in de digitale kluis op Tenderned – 16 november 2017 /11:00
  • Opening digitale kluis met Inschrijvingen (besloten) – 16 november 2017 /11:15
  • Voornemen tot gunning via Tenderned aan Inschrijvers – uiterlijk op 23 november 2017
  • Definitieve gunning via Tenderned – 14 december 2017
  • Ondertekening raamovereenkomst met gegunde Inschrijver(s) – Week 51

Deze aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed

© Bureau Kooimeer