Nieuws

Aanbesteding Uitzenden en Payroll gemeente Súdwest-Fryslân ook voor NBBU-leden

04-05-2017

De Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een aanbesteding Uitzenden en Payroll. Het gaat om de inkoop op uitzendbasis voor medewerkers t/m schaal 8 voor binnendienst en buitendienstmedewerkers inclusief payroll diensten. De Aanbestedende Dienst is een samenwerkingsverband voor deze aanbesteding van de Friese gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf.

De aanbesteding

De aanbestedende dienst wenst per perceel één (1) Raamovereenkomst af te sluiten met  één (1) Opdrachtnemer. Gemeente Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf doen niet mee met alle percelen. Zij hebben nog lopende contracten.

–           Perceel 1 Heeft betrekking op de inhuur van tijdelijke medewerkers voor binnendienstfuncties tot enâ?¨met schaal 8 (CAR-UWO).â?¨Â·

–          Perceel 2â?¨Heeft betrekking op de inhuur van tijdelijke medewerkers voor buitendienstfuncties tot enâ?¨met schaal 8 (CAR-UWO).â?¨Â·

–          Perceel 3â?¨Heeft betrekking op Payrolldienstverlening.

De gemeente is voornemens om per perceel aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt de opdracht per perceel aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Goed nieuws voor NBBU-leden

In de aanbesteding werd in eerste instantie aangegeven dat uitsluitend bedrijven die de ABU-cao voeren zich in mochten schrijven op deze aanbesteding. Tijdens de NvI is Aanbestedende Dienst gevraagd de inschrijvingseis van uitsluitend ABU-cao ruimer aan te passen om ook NBBU leden toegang te kunnen verlenen tot aanbesteding. Aanbestedende Dienst heeft hierop te kennen gegeven voor ieder potentiele opdrachtnemer, dus ook voor de NBBU-leden die de NBBU cao toepassen, de inschrijving open te stellen.

© Bureau Kooimeer