Nieuws

Aanbesteding Uitzenden en Payroll gemeente Utrecht

13-04-2017

Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht

Naam opdracht: Aanbesteding Uitzenden en Payroll

Omschrijving: De gemeente Utrecht is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten voor twee percelen:

  • Perceel 1 Uitzenden (tot en met schaal 9 )
  • Perceel 2 Payroll

De gemeente is voornemens om per perceel aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt de opdracht per perceel aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het is mogelijk dat één inschrijver beide percelen gegund krijgt.

Per abuis was de NBBU-cao niet meegenomen, maar op aangeven van Alexander Reuvers namens de NBBU is deze cao ook van toepassing verklaard. Om de leden van de NBBU voldoende tijd te gunning voor het maken van een concurrerende inschrijving op deze aanbesteding heeft gemeente Utrecht de termijnen van de aanbesteding zijn aangepast. De deadline is nu 26 mei 2017 09.00 uur in plaats van 11 mei 2017.

© Bureau Kooimeer