Bekijk alle nieuwsberichten

Belastingdienst start pilot met doorontwikkelde G-rekening

Nieuws, 29 november 2016

Op 28 november is de Belastingdienst gestart met een pilot met de doorontwikkelde g-rekening. Sinds begin dit jaar verloopt de informatieuitwisseling met de banken over mutaties op de g-rekening volledig digitaal. Nu is het tijd voor verbeteringen bij de Belastingdienst op het terrein van de g-rekening. Voor de ondernemer heeft dit ook gevolgen.

Er zijn nieuwe formulieren ontwikkeld voor het aanvragen van de g-rekening, muteren van gegevens en deblokkeren. Deze formulieren zijn vanaf de start van de pilot te downloaden op Belastingdienst.nl. De inhoudelijke wijzigingen zijn beperkt en maken het de ondernemer gemakkelijker. Zo vervalt bij de aanvraag van een g-rekening het vereiste van een uittreksel uit de KvK. Bij het verzoek om deblokkering vervalt het vereiste van een recent bankafschrift. Dankzij de nieuwe wijze van informatie-uitwisseling met de banken beschikt de Belastingdienst al over het actuele saldo.

De nieuwe formulieren kunt u vinden op de website van de Belastingdienst:

Formulieren downloaden