Nieuws

Bijeenkomst Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid van VNO-NCW en MKB-Nederland

17-03-2017

Dinsdag 14 maart 2017 vond er weer een bijeenkomst plaats van de Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid (COAB) van VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze commissie komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar om ontwikkelingen rondom aanbestedingen te bespreken. De commissie vertegenwoordigt ondernemers in Nederland via hun brancheorganisaties, om op deze manier input te leveren op bijvoorbeeld de herziening van de Aanbestedingswet, de bijbehorende Gids Proportionaliteit, het project Beter Aanbesteden en de doorontwikkeling TenderNed. Namens de NBBU nam aanbestedingsspecialist Alexander Reuvers deel aan dit overleg.

Aanbestedingen in Nederland

Op de bijeenkomst gaven Diederick Heij en Jacobien Muntz-Beekhuis van PIANOo een presentatie over TenderNed en digitaal aanbesteden. De belangrijkste boodschap hieruit voor NBBU-leden is dat TenderNed steeds meer het voorportaal is van aanbestedingen in Nederland. Niet alleen voor Europese aanbestedingen, maar ook voor onderhandse aanbestedingen. De oorzaak hiervan ligt in de verplichting van digitaal aanbesteden voor alle aanbestedende diensten vanaf 1 juli dit jaar. De bijbehorende standaardisatie en uniformiteit in combinatie met de toenemende inkoop onderbezetting zal ertoe leiden dat op deze manier steeds meer aanbestedingen in beeld komen. In potentie zoĆ¢??n 300 duizend aanbestedingen (offerteaanvragen) per jaar.

Gids Proportionaliteit

Ook de Gids Proportionaliteit en de voortgang van het project Beter Aanbesteden zijn besproken. Voor diegenen die er niet mee bekend zijn, de Gids Proportionaliteit is een handleiding voor inkopers om naast rechtmatig ook doelmatig aan te besteden. Als ondernemer kun je bij het stellen van vragen voor de Nota van Inlichtingen bijvoorbeeld beter verwijzen naar deze gids dan naar de Aanbestedingswet. Om het project Beter Aanbesteden voor ondernemend Nederland goed te benutten is het noodzakelijk dat aanbestedende diensten en marktpartijen elkaar beter leren kennen. Daarmee doen wij graag een beroep op jullie als ondernemers om de mogelijkheden van dialoog, los van de aanbesteding, te benutten.

© Bureau Kooimeer