Nieuws

Boeiende dag in Delft over de Arbeidsmarkt van Morgen

02-12-2016

Sprekers

Aukje Nauta van Factor Vijf beet het spits af en wees op de voordelen die duurzame inzetbaarheid als businessmodel kan hebben voor organisaties. Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht Victor van Kommer voerde de aanwezigen vervolgens mee langs de kenmerken van de nieuwe economie en schetste de contouren van een nieuw fiscaal stelsel dat een antwoord kan formuleren op de vragen van een flexibele arbeidsmarkt.

Na de discussieronde besprak futuroloog Barbara van Veen welke gevolgen nieuwe technologie heeft voor hoe we werken, wie er werken en welke taken we zelf nog doen. Bob de Wit, hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode, zette tot slot uiteen welke uitdagingen de toenemende digitalisering heeft voor de arbeidsmarkt. â??Wat zal digitalisering precies brengen en welke concrete maatregelen moeten worden genomen?â?

Verandering

Vandaag gaven we diverse begaafde en deskundige sprekers uit de wetenschap en praktijk de ruimte om hun inzichten te delenâ?, zei NBBU-directeur Marco Bastian. â??Helaas houden we ons te vaak bezig met de waan van de dag, praten we over randverschijnselen en hebben we te weinig oog voor structurele veranderingen, terwijl we daar nu juist echt op in moeten spelen. Op een dag als vandaag gebeurt dat gelukkig.â?

Quotes van de dag

“Sociaal verantwoord ondernemen moet het nieuwe normaal worden. Dus niet alleen maar gaan voor winst, maar gebalanceerd investeren in people, planet and profit.”
Aukje Nauta

“We hebben jarenlang robotwerk gedaan, wat nu wordt overgenomen door robots. Softskills vervangen nu hardskills. We gaan weer mensen worden.”
Bob de Wit

“Waar ik voor pleit is een belastingstelsel waarbij omzet een leidend begrip is en niet inkomen.”
Victor van Kommer

“De helft van de Fortune 500 bedrijven is daaruit verdwenen omdat ze geen rekening hielden met digitalisering. En de digitalisering is iets van gisteren.”
Barbara van Veen

© Bureau Kooimeer