Nieuws

Enquête cao Glastuinbouw

11-12-2017

Uitzendbureaus die diensten aanbieden aan glastuinbouwbedrijven zijn bekend met de cao Glastuinbouw. Deze cao loopt 1 juli 2018 af. De voorbereidingen voor een nieuwe cao zijn daarom in volle gang. LTO Glaskracht Nederland peilt door middel van een enquête wat de leden belangrijk vinden.

Werkt u met glastuinbouwbedrijven? Dan stelt de LTO Glasgracht uw input bijzonder op prijs. De enquête is anoniem en het invullen kost ongeveer 8 minuten.

Uw inbreng is belangrijk voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De resultaten worden binnen de ondernemersgroep Arbeid van LTO Glaskracht Nederland besproken.

De leden van LTO Glaskracht Nederland ontvangen een uitgebreidere enquête. Zij ontvangen naast de vragen over de cao ook vragen op het gebied van hun personeelsvoorziening en –beleid en de speerpunten en activiteiten van LTO Glaskracht Nederland op het gebied van arbeid voor 2018.

Klik hier om te beginnen aan de enquête.

© Bureau Kooimeer