Nieuws

Extreme weersomstandigheden, en nu?

08-02-2017

Heeft uw uitzendkracht last van extreme weersomstandigheden? Bijvoorbeeld omdat hij door vorst of hoog water niet kan werken? Dan kan hij mogelijk een uitkering wegens onwerkbaar weer krijgen. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Vakkracht op bouwplaats

Is deze uitzendkracht een vakkracht op een bouwplaats? Dan geldt voor hem een uitzondering volgens de NBBU cao. U kunt dan een uitkering wegens onwerkbaar weer voor hem aanvragen. Uw uitzendkracht moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij is een uitzendkracht die een overeenkomst voor bepaalde tijd heeft met loondoorbetaling, een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een periode-/ketencontract.
  • Zijn inlener, waaruit zijn werkloosheid ontstaat, volgt de cao voor de Bouwnijverheid.
    – in de afgelopen twee jaar, twaalf maanden of langer, als werknemer of uitzendkracht werkte op een bouwplaats; of
    – hij is een vakkracht, dit betekent dan dat hij: een vakopleiding volgt of behaalde die in de cao voor de Bouwnijverheid is erkend.
  • Er moet aan de voorwaarden uit Bijlage 10 lid 8 van de NBBU cao voor uitzendkrachten zijn voldaan.
  • Er moet sprake zijn van ongunstige weersomstandigheden conform artikel 73 cao voor de Bouwnijverheid.

Het aanvragen van de uitkering kan via de website van het UWV.

Heeft u interesse in andere informatie vanuit het Servicepunt Flex, lees dan ook hun nieuwsbrief van januari via de link hieronder.

 

© Bureau Kooimeer