Nieuws

Geen allocatiefunctie vereist voor uitzenden en payrollen

04-11-2016

De allocatiefunctie is geen vereiste om te spreken van een uitzendovereenkomst. Of, zoals de Hoge Raad vandaag berichtte: â??Geen allocatiefunctie besloten in wettelijke definitie uitzendovereenkomst.â?? Ook als het gaat om de toepassing van het uitzendbeding (zoals vastgelegd in art. 7:691 BW)  is allocatie geen vereiste. De uitspraak is goed nieuws voor de uitzendbranche. NBBU-voorzitter Croll: â??We zijn blij dat de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid geeft en tevreden dat StiPP in het gelijk is gesteld. ‘

Voor uitzendondernemingen en payrollingbedrijven verandert er dus niets in de huidige manier van werken. Payrollondernemingen houden toegang tot de uitzendfaciliteiten zoals vastgelegd in art. 7:691 BW mits zij zich houden aan de regels van de uitzendovereenkomst (art.7:690 BW).

StiPP/Care4Care

De Hoge Raad deed de uitspraak in de zaak StiPP/Care4Care. In deze zaak staat de vraag centraal of Care4Care aangemerkt kan worden als uitzendonderneming volgens de definitie van de StiPP-pensioenregeling en verplicht pensioenafdrachten voor zijn werknemers moet doen aan StiPP.

© Bureau Kooimeer