Nieuws

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

01-06-2017

De handhaving van de Wet DBA, waarin de relatie tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers is geregeld, wordt met nog een half jaar uitgesteld, zo laat staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes donderdag 1 juni 2017 in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer weten. Dit houdt in dat de Belastingdienst tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen oplegt, ook al hebben ondernemer en opdrachtgever zich niet aan de regels gehouden.

Opschorting

De handhaving in het kader van de Wet DBA door de Belastingdienst was, behoudens voor kwaadwillenden, al opgeschort tot 1 januari 2018. Tegen de achtergrond dat het kabinet het belangrijk vindt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen acht staatssecretaris Wiebes het noodzakelijk de opschorting van de handhaving in ieder geval te verlengen tot 1 juli 2018. Net als de huidige opschorting geldt deze niet voor kwaadwillenden.

Herijking van de arbeidswetgeving

Sinds de start van de Wet DBA is duidelijk dat de arbeidswetgeving niet past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht de afgelopen periode of de arbeidswetgeving herijkt kon worden en de handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en aan de Tweede Kamer aangeboden. De resultaten worden meegenomen in het formatieproces . Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen.

© Bureau Kooimeer