Nieuws

Inefficiënte inhuur flexibel personeel kost 3 tot 5 miljard

20-10-2016

Voorzitter Bart Jeroen Croll neemt eerste exemplaar boek in ontvangst

Volgens nieuwe CBS en EIM cijfers is de Nederlandse markt van flexibel personeel gegroeid tot een omvang van 32 miljard euro per jaar. 843.000 werknemers, 10,9% van de Nederlandse beroepsbevolking, werken als uitzendkracht, payroller, gedetacheerde of zzpâ??er. Samen incasseren zij 12% van de totale landelijke loonsom. Door flexwerkers efficiënter in te huren kunnen overheden, (zorg)instellingen, non-profit organisaties en bedrijven jaarlijks 3 tot 5 miljard euro besparen op hun inhuurkosten. Dat blijkt uit het boek â??Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeidâ?? van Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg dat vandaag in De Meern wordt gepresenteerd en overhandigd aan NBBU voorzitter Bart Jeroen Croll. Op de foto: Bart Jeroen Croll neemt eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Rob de Laat (rechts).

 

Rob de Laat, oprichter van Flex Groep Nederland en directeur van Staffing MS, verbaasde zich de afgelopen jaren over het gebrek aan regie op het inhuurproces van flexibel personeel: â??Organisaties worstelen met hun inhuurproces. Gebrek aan inzicht en regie hierop kost onnodig veel geld. Soms weet men binnen een organisatie niet eens wie mensen flexibel inhuurt, tegen welke tarieven, voor welke werkzaamheden en tot wanneer? Zorginstellingen, overheden en bedrijven, ze maken in veel gevallen klakkeloos gebruik van de bekende mechanismen als uitzenden, detacheren en zzp bemiddeling. Daardoor kunnen de opslagkosten oplopen tot 50% van het arbeidsloon van een kandidaat. Dat kan anders, dat moet anders. In â??Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeidâ?? leggen we helder uit hoe het zit en wat je kunt doen om flexibel personeel  efficiënter, veiliger en goedkoper in te huren. Transparante en goedkopere alternatieven zoals online marktplaatsen zijn gewoon beschikbaar.â?

 

Flexibele schil stijgt naar 20%

Paul Oldenburg verwacht dat de flexibele schil in Nederland de komende jaren fors zal stijgen. â??Het is reëel dat in 2040 20% van de beroepsbevolking flexwerker is. De markt van inhuur van flexibele arbeid gaat wezenlijk veranderen. Vergelijk het met de handel in aandelen en de huizenmarkt. Aanbieders lijken daarop onvoldoende te anticiperen, waardoor ze risicoâ??s lopen. Nieuwe technologieën, zoals smart phones, sociale media en online marktplaatsen, maken het mogelijk dat organisaties snel en rechtstreeks contact kunnen leggen met kandidaten zonder tussenkomst van dure  leveranciers. Het proces wordt daardoor transparant, de concurrentie eerlijk en de flexibiliteit neemt toe. Rechtstreeks zakendoen met een kandidaat scheelt al snel 10 tot 15% van de inhuurkosten.â?

 

Voor Max Boodie, oprichter van DPA Supply Chain en parttime promovendus aan de RUG, was het belangrijk dat er eindelijk een boek over inhuurmechanismen van flexibele arbeid zou verschijnen. â??De omvang is dusdanig groot dat het organisaties eigenlijk verplicht om het proces goed te organiseren. Voor het eerst, geschreven vanuit het perspectief van de inlener, laten we zien hoe de flexmarkt eruit ziet en tonen we praktisch aan dat het werkt om het proces efficiënter te organiseren Daarmee ligt er een handboek voor professionals in alle sectoren.â?

De auteurs Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg zijn ruim twintig jaar actief in de flexmarkt, veelal in de rol van ondernemer, adviseur of investeerder.

 

â??Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeidâ?? is op woensdag 18 december 2013 gepresenteerd tijdens een mini-symposium in De Meern. Op het hoofdkantoor van Albron kwamen o.a. deskundigen uit de zorg (Natalie Bommeljé, Evita Zorg), catering (Dorien van Drunen, Albron) aan het woord o.l.v. zakenjournalist Wilbert Geijtenbeek.

 

www.professioneelinhuren.nl 

 

â??Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid. Mensen, Markt, Mechanismenâ?? is een praktisch naslagwerk met een stevig theoretisch fundament waarmee een ieder direct aan de slag kan. Het eerste handboek waarin alle aspecten van de Nederlandse flexmarkt aan bod komen onderbouwd met actuele CBS- en EIM-cijfers. Geschreven vanuit een uniek perspectief van de inlenende organisatie. Uitzenden, detacheren, payrollen, zzp en bemiddelen, alle vormen van flexwerk passeren in groot detail de revue. Uitgebreid aandacht is hierbij voor het businessmodel van de diverse aanbodvormen. Een handboek voor lijnmanagers, directies, HRM-professionals en inkopers en een toegankelijk studieboek voor studenten en docenten aan hbo- en wo-opleidingen. Het boek kost 40 euro en is verkrijgbaar via www.professioneelinhuren.nl, www.managementboek.nl en www.bol.com.

© Bureau Kooimeer