Nieuws

Initiatiefwet payroll ingediend

23-11-2017

Oppositiepartijen SP, Groen Links en PvdA hebben vandaag, 23 november 2017, hun initiatiefwet rondom payrolling ingediend. Met die wetgeving willen ze de rechten van payrollkrachten gelijkstellen aan die van werknemers in dienst van de opdrachtgever en daarmee de in hun ogen foute payrollconstructies aan banden leggen. De NBBU heeft enkele bezwaren tegen de initiatiefwet van deze oppositiepartijen.

Bezwaren

Het is positief dat deze partijen payroll als zodanig mogelijk willen houden. Een van de bezwaren van de NBBU is dat door deze initiatiefwet niet alleen de foute payrollconstructies aan banden worden gelegd. Het dusdanig inperken van payroll schaadt de goed gereguleerde flex, het schaadt de arbeidsmarkt en het gaat ten koste van de werkgelegenheid. Met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast maken wij ons zorgen over uitvoerbaarheid van de initiatiefwet.

De NBBU houdt de ontwikkeling omtrent deze initiatiefwet scherp in de gaten en gaat hierover graag met betrokken partijen in gesprek.

© Bureau Kooimeer