Nieuws

Invoering nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

12-06-2017

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel treedt per 1 juli 2017 in werking. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel â??Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts,’ maar wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Wijzigingen

 • Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts (knelpunten waren dat de bedrijfsarts onvoldoende als onafhankelijk wordt gezien en er werkgevers zijn zonder overeenkomst)
 • Versterking betrokkenheid van werkgevers en werknemers
 • Beter onderkennen en melden beroepsziekten
 • Meer preventie, een aantal maatregelen in het wetsvoorstel zal tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden.
 • Handhaving:
  • Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.
  • De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt.
  • Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een samenvatting gemaakt van de wetswijzigingen van de arbeidsomstandighedenwet (Arbo).

Download de samenvatting wetswijzigingen Arbowet

© Bureau Kooimeer