Nieuws

Ledenbijeenkomst Privacywetgeving

03-10-2017

Op 28 mei 2017 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming de huidige privacywet en gaat de Autoriteit Persoonsgegevens deze nieuwe Europese wet handhaven. Dit heeft nogal wat consequenties voor ondernemers. Waar u op moet letten wordt u uitgelegd tijdens deze bijeenkomst.

14-12-2017 09:30 uur - 13:00 uur

Houten

100

© Bureau Kooimeer