Nieuws

Loonafspraken Cao vaste medewerkers 2018

12-12-2017

 

De NBBU en de vakbond LBV zijn voor het jaar 2018 het volgende overeengekomen:

  • De initiële loonstijging per 1 januari 2018 bedraagt 2%.
  • De winstafhankelijke eindejaarsuitkering zal conform art. 21 lid 2 NBBU cao vaste medewerkers 2% bedragen.

Bij het bepalen van de initiële loonstijging is er rekening gehouden met inflatieontwikkelingen, de positieve marktontwikkeling, de loonafspraken in de afgelopen jaren en gemiddelde loonstijging dit jaar bij MKB bedrijfstak cao’s.

© Bureau Kooimeer