Nieuws

Loonkostenvoordeel: actuele ontwikkelingen

04-01-2018

Het UWV heeft een nieuw machtigingsformulier voor een doelgroep verklaring in het kader van het loonkostenvoordeel op haar website gezet. Op het oude formulier stond dat het meesturen van een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer en werkgever wordt gevraagd. Het UWV heeft de NBBU laten weten dat het niet noodzakelijk is om deze kopieën mee te sturen.

Opgelet

In het nieuwe machtigingsformulier staat dit derhalve niet meer, de NBBU adviseert u nadrukkelijk om de meest actuele versie van het formulier te gebruiken en om geen kopieën van ID-bewijzen mee sturen in verband met wet en regelgeving inzake privacy. Ook heeft het UWV de NBBU bericht dat er nieuwe links naar websites met interessante informatie zijn toegevoegd, waaronder een beslisboom en achtergrond informatie.

Download het Machtigingsformulier aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Meer informatie

UWV – LIV-rekenregels

UWV – De LKV-beslisboom voor werknemers

UWV – De aanvraagformulieren LKV

UWV – Het machtigingsformulier

UWV – Aanvragen doelgroepverklaring

UWV – Wat moet ik doen om LKV te krijgen?

 

© Bureau Kooimeer