Nieuws

Matchen blijft mensenwerk

13-10-2017

Hoe meer Rotterdammers werken, des te sterker is de stad. Dat is de gedachte van het WerkgeversServicePunt Rijnmond (WSPR). Onlangs heeft het WSPR een speciale aanbesteding voor intermediairs gelanceerd, waarmee ze de samenwerking tussen gemeenten en intermediairs kunnen vergroten en werk en werkzoekenden bij elkaar brengen. Met ieder bureau dat  zich voor deze aanbesteding aanmeldt en door de procedure komt, sluit het WSPR een contract. . Ideaal voor NBBU-bureaus, die door gebrek aan capaciteit of  expertise bij grote aanbestedingen vaak niet aan bod komen. En wat blijkt: de samenwerking met NBBU-bureaus blijkt ook het WSPR bijzonder goed te bevallen. Maar waar blijkt dat nu uit? Een gesprek met Hetty Mulder en Hanneke Muetstege van het WerkgeversServicePunt Rijnmond.

Wat doet het Werkgeversservicepunt Rijnmond precies?

Hetty: Het WSPR heeft als doel om werkgevers in de regio Rijnmond te ondersteunen bij het invullen van hun personeelsvraag. Vanuit deze doelstelling helpt het WSPR mensen vanuit een uitkering aan het werk. Het WSPR is ook het loket waar de werkgever terecht kan met zijn vragen op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen, subsidies en regelingen en sociaal ondernemen. Het betreft dus werkgeversdienstverlening in de breedste zin van het woord. Op het moment dat een werkgever vacatures heeft, dan kan er contact met ons gelegd worden en kijken wij wat je precies nodig hebt. Daarmee heeft de werkgever direct een vast aanspreekpunt dat de werving en selectie organiseert, maar ook de weg kent binnen gemeenten en het UWV.  Op die manier proberen we de werkgever maximaal te ontzorgen.

Hetty: Ik ben de manager van Team Uitzenden. We hebben hier een jaar of twee geleden heel bewust de keuze gemaakt voor een aparte afdeling die exclusief de intermediaire branche ging bedienen. Er was destijds geen georganiseerde samenwerking, , terwijl meer dan de helft van onze werkzoekenden via een uitzendbaan aan het werk gaat.  Het was voor ons bijzonder interessant om eens te kijken hoe we de samenwerking tussen de gemeente en de intermediairs beter op gang konden brengen. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Het is een heel proces van trial en error geweest omdat  het WSPR en de branche elkaar aanvankelijk niet als natuurlijke partners zagen. Dat had grotendeels te maken met wederzijdse beeldvorming.  Uiteindelijk bleek echter dat er voor een goede samenwerking juist veel aanknopingspunten waren.  en rees de vraag op welke manier we ons bereik zo groot mogelijk konden maken. Ook wilde we graag in contact komen met kleinere en middelgrote bureaus . En daar is uiteindelijk de aanbesteding uit voort gekomen.

Hanneke: Ik ben accountmanager, dus ik zorg dat nieuwe aanmelders uitleg krijgen over de aanbesteding. Ik houd in de gaten hoe het loopt, waar de knelpunten zitten, noem het een stukje relatiebeheer. Met de ene klant heb ik meer contact dan met de andere, omdat wij ook veel consultants hebben die direct met de klant schakelen.

Jullie hebben hem al, de speciale aanbesteding voor intermediairs die bij het WSPR loopt. Kunnen jullie hem toelichten?

Hanneke: Technisch gezien is de aanmeldprocedure voor ons  een hygiënecheck. Op deze manier toetsen we of we te maken hebben met een bonafide partner. Iedere partij die zich aanmeldt moet een aantal documenten overleggen:

  • Een belastingverklaring
  • Een bewijs van inschrijving als intermediair bij de Kamer van Koophandel
  • Verklaring van aanbesteding

In principe kunnen intermediairs vanuit het hele land zich op deze aanbesteding inschrijven. Iedereen die door de â??checkâ?? heen komt, kan een contract afsluiten met de gemeente Rotterdam. Voldoe je niet aan onze eisen, dan is de afspraak dat we ook geen werkzoekenden bij je kunnen voorstellen. Daar zijn we heel consequent in.

Wat is het voordeel voor intermediairs om mee te doen aan deze samenwerking?

Hetty: Ik denk dat het voor heel veel intermediairs prettig is om een gemeentelijke ingang te hebben. En wat we vooral merken is dat de intermediairs onze dienstverlening op prijs stellen. Team Uitzenden maakt een eerste voorselectie van de kandidaten. Daarmee nemen we de intermediair veel werk uit handen. Daarnaast  bereiden we de kandidaten goed voor. Voordeel van deze manier van werken is dat er ook kandidaten bij de bureaus in beeld komen die dat normaal gesproken op basis van CV niet gelukt was. Het is begrijpelijk dat uitzendbureaus kritisch zijn, maar we merken wel dat een toelichting van ons van toegevoegde waarde kan zijn. Je kunt er daarnaast op vertrouwen  wij met â??uitzendogenâ? naar de toekomstige werknemer kijken. En dat is precies wat veel uitzendbureaus prettig vinden.

Hanneke: Ik heb bijvoorbeeld onlangs een bankmedewerker aan het werk geholpen als brandwacht. We kregen het verzoek voor brandwachten, maar die zijn nauwelijks meer te vinden.  Toen ben ik samen met de intermediair om tafel gegaan om te kijken waar hij nou echt naar op zoek was. Hij zocht vooral iemand die secuur was, want een brandwacht moet vooral procedures nalopen. Mensen die bij een bank hebben gewerkt zijn erg precies en kunnen die taak prima vervullen. Misschien nog wel beter dan iemand met een technische achtergrond. Zo hebben we de vacature toch kunnen vervullen. Wat je dan merkt, is dat uitzendbureaus vaak kandidaten afwijzen omdat het CV niet 1 op 1 matcht met de vacature. Door samen het gesprek aan te gaan, kom je vervolgens tot hele nieuwe inzichten.

Hetty: Alles wat Team Uitzenden doet is mensenwerk. Binnenkort starten we wel met een pilot waarbinnen een geautomatiseerd systeem ons ondersteunt bij het maken van een eerste digitale match. We verwachten dat dat enorm veel tijd zal schelen en dat de kwaliteit van de match omhoog gaat.  Het laatste â??zetjeâ? moet echter van ons komen; uiteindelijk gaat het er natuurlijk om of er een persoonlijke klik ontstaat tussen de kandidaat en het uitzendbureau. Matchen blijft mensenwerk.

De procedure van aanbesteden wordt vaak als lastig ervaren, maar daar begeleiden jullie de deelnemers in, dus dat zou geen bezwaar meer moeten zijn. Hoe kunnen onze leden zich aanmelden?

Hanneke: Op de website van het Werkgeversservicepunt regio Rijnmond kunnen  intermediairs een link naar Negometrix vinden. Dat is het systeem wat de inschrijving op de aanbesteding ondersteunt. Als intermediairs daar vragen over vragen hebben, kunnen ze bij mij terecht en help ik ze.

Hetty: Inmiddels hebben we met 55 intermediairs een contract. Vooral de samenwerking met NBBU-leden bevalt ons goed. Het resultaat is daarin het beste criterium. Maar er spelen ook een aantal zachte factoren mee. Het prettige aan kleine bureaus is dat de lijnen heel kort zijn. Degene met wie je een afspraak maakt is meestal ook degene met wie je daarna direct zaken gaat doen. Bij grote bedrijven worden die lijnen wat langer en hebben we te maken met meer bureaucratie. De grote opdrachten die die bureaus plaatsen, compenseren dat echter ruimschoots. Maar ook juist de kleinere bureaus behalen hele goede resultaten. Daarnaast zien we dat door hun komst de diversiteit in het vacatureaanbod flink is toegenomen. Op dit moment hebben wij daardoor werkzoekenden veel te bieden op alle niveaus binnen praktisch iedere branche. NBBU-leden spelen daar een hele belangrijke rol in. We nodigen leden die zich nog niet ingeschreven hebben dan ook van harte uit om dat alsnog te doen.

Meer informatie:

Website Werkgevers Servicepunt Rijnmond

© Bureau Kooimeer