Nieuws

Matchen op werk voor alle werkzoekenden

31-10-2016

Onderzoeksrapportage â??Werk aan de â?¦ uitvoeringâ??

Aanleiding voor de Kamerbrief is de onderzoeksrapportage â??Werk aan de â?¦ uitvoeringâ?? van de Inspectie SZW die met de brief aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De Inspectie wijst hierin op de noodzaak van verbetering van 2 van de 3 pijlers van Matchen op werk: de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregioâ??s en het matchen zelf: het samenbrengen van de vraag en het aanbod van werk.

© Bureau Kooimeer