Nieuws

Michel Mol wint STOOF Leerwerkprijs 2017

04-12-2017

STOOF heeft tijdens het Congres Duurzame Inzetbaarheid van vrijdag 1 december 2017 de STOOF Leerwerkprijs uitgereikt. STOOF hecht grote waarde aan de kwaliteit van opleiden en reikt daarom ook eens in de twee jaar de Leerwerkprijs uit aan de best presterende flexorganisatie op dit vlak. Dit jaar werd de prijs op persoonsniveau uitgereikt aan een medewerker(ster) van een uitzendorganisatie die zich breed inspant voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. De gelukkige winnaar is Michel Mol van NBBU-lid Detamo.

Loopbaan, Leren, Ontwikkelen en Vitaliteit (veiligheid en gezondheid).

Zowel collega’s als externe partners konden iemand voordragen. De prijs bestaat dit jaar uit een cheque van 2500 euro die de winnaar mag besteden aan de duurzame inzetbaarheid van een uitzendkracht (en) en de winnaar ontvangt een scholingsvoucher van 500 euro, die besteed mag worden aan een opleiding of cursus.

Op het congres pitchten de drie finalisten hun verhaal aan de jury en lieten hun deskundigheid en betrokkenheid zien aan de hand van een filmpje. De kandidaten waren:

Sander van Straten – Technicum

Michel Mol – Detamo

Natascha van der Laan – Randstad

Winnaar

De jury betitelde Michel Mol van NBBU-lid Detamo tot winnaar en hij ontving ter plaatse zijn cheque. Namens de gehele NBBU: van harte gefeliciteerd!

Keurmerk Leerwerkintermediair

STOOF heeft een nieuw keurmerk in het leven geroepen: het keurmerk Leerwerk-intermediair. Dit keurmerk is ingericht om te borgen dat uitzendondernemingen die leerling-flexkrachten uitzenden en opleiden de begeleiding van deze leerling-flexkrachten kwalitatief goed uitvoeren.

STOOF is sinds 2008 nauw betrokken bij het vormgeven van BBL-trajecten, waarbij de uitzendwerkgevers bovenop de wettelijk vereiste taken van de ROC’s en het Erkenningsreglement van SBB-werkzaamheden verrichten vanuit hun werkgeversrol. In 2008 waren er slechts een paar honderd uitzendkrachten die een BBL-opleiding volgden, in 2013 waren dat er circa 12.000. STOOF heeft zich steeds hard gemaakt voor de kwaliteit van onderwijs. STOOF heeft het Keurmerk Leerwerk-intermediair (Keurmerk) ingericht om te borgen dat uitzendondernemingen die leerling-flexkrachten uitzenden en opleiden de begeleiding van deze leerling-flexkrachten kwalitatief goed uitvoeren.

Het Keurmerk van STOOF moet gezien worden als aanvullend op de taken zoals beschreven in het BPV-protocol en de WEB. Er wordt geen enkele taak zoals omschreven overgenomen door een uitzendwerkgever. Het keurmerk is van belang in de relatie tussen de uitzendwerkgever en het (Erkend) inlenend bedrijf, waar de leerling/uitzendkracht zijn BPV doet. De criteria zijn in nauw overleg met SBB en de MBO-Raad vorm gegeven. Vanaf heden kunnen uitzendorganisaties die BBL-trajecten uitvoeren en voldoen aan de norm van het STOOF Keurmerk Leerwerkintermediair, dit keurmerk aanvragen.

Op de website van STOOF treft u alle relevante informatie aan om uw organisatie te voorzien van het keurmerk. De eerste organisaties die zich aanmelden hebben hun keurmerk op het STOOF-STAF-congres van 1 december 2017 uitgereikt gekregen.

© Bureau Kooimeer