Nieuws

NBBU-onderzoek: flexschil bevordert kwaliteit, innovatie en baanbehoud

02-12-2016

Kansen

Veruit de meeste ondernemingen (85%) maken gebruik van intermediairs als uitzendbureaus en detacheerders of besteden werk volledig uit. Bijna de helft (43%) schakelt bovendien regelmatig tot vaak een zzpâ??er in. Zij zijn overwegend het meest tevreden over payrollbedrijven en contractors en uitzendbureaus.

Uitzendkrachten lossen vooral fluctuaties en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes op, met name in productie-, logistiek- en administratief werk. Zzpâ??ers en gedetacheerden dragen benodigde specialistische kennis aan of verrichten ondersteunende taken in ICT, HR, management en marketing.

Dreigingen

Ruim driekwart (76%) van de voor dit onderzoek geïnterviewde bedrijven vreest voor een stijging van de werkdruk als inzet van externe flexibele arbeid onmogelijk zou zijn. Een derde (33%) is bang voor meer ziekteverzuim, 43% ziet zijn kosten toenemen. Bijna een kwart (24%) vreest in te boeten aan kwaliteit, bijna een vijfde (19%) ziet dat ook met zijn innovatieve kracht gebeuren. Tot slot overweegt 18% in deze situatie zijn bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen.

Als flexibele inzet onmogelijk zou worden, zou dat onder meer betekenen dat ondernemingen vaker met bepaalde tijdcontracten werken, een eigen flexpool opzetten of personeel uitwisselen met andere organisaties. De huidige wet- en regelgeving vormt de grootste belemmering om flexibele arbeid in te zetten. Aanpassing daarvan â?? onder andere vervanging van de Wet DBA wordt genoemd â?? is dan ook een randvoorwaarde voor een positieve bijdrage van flexibele arbeid, zeggen de respondenten.

Stevige positie

Inzet van externe flexibele arbeid is noodzakelijk vanwege de onvoorspelbaarheid in werkaanbod, voor opvang van ziekte en voor de (tijdelijke) behoefte benodigde specialistische kennis. Een grote meerderheid van de respondenten ervaart beperkingen bij de inzet van externe flexibele arbeid, met name door de wet- en regelgeving.

 â??Dit onderzoekt sterkt ons door te gaan op de weg die wij hebben ingeslagen. Het gaat ons erom dat intermediairs een stevige positie op de arbeidsmarkt hebbenâ?, aldus NBBU-directeur Marco Bastian.

© Bureau Kooimeer