Nieuws

NBBU organiseert Voorlichtingsbijeenkomst Privacy

19-10-2017

Het zal u vast niet ontgaan zijn: per 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige privacywetgeving en zal de Autoriteit Persoonsgegevens deze nieuwe Europese wet gaan handhaven. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. 

Met de nieuwe wet komt er meer nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid van bedrijven om te kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywetgeving houden. Als uitzendonderneming zult u de nodige voorbereidingen moeten treffen om vanaf mei 2018 aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen.

De NBBU organiseert op donderdag 14 december 2017 van 09.30 tot 13.00 uur een speciale informatieve ledenbijeenkomst over de gevolgen van deze wetgeving en biedt u praktische ondersteuning bij de uitvoering hiervan.

Meld u aan voor deze bijeenkomst (eerst inloggen)

© Bureau Kooimeer