Nieuws

NBBU-pilot hypotheekverstrekking van start

02-01-2017

De pilot die het voor uitzendkrachten, waaronder ook payrollkrachten, mogelijk maakt om makkelijker een hypotheek te krijgen is op 2 januari jl. van start gegaan. De 26 deelnemende ondernemingen kunnen vanaf heden een account openen en samen met de flexkracht het persoonlijk rapport arbeidsmarktkansen aanmaken.

Huisvesting arbeidsmigranten

Met behulp van de arbeidsmarktscan van de Intelligence Group krijgen uitzendkrachten die een hypotheek willen afsluiten een document over hun arbeidsmarktpositie. Bij goede vooruitzichten komt een eigen woning voor hen binnen handbereik.

Bij een positieve uitslag kan een uitzendkracht naar een hypotheekadviseur gaan om een passende hypotheekofferte aan te vragen. Dit verzoek zal in de regel worden gehonoreerd, uiteraard nog steeds afhankelijk van inkomen, de prijs van de koopwoning en persoonlijke omstandigheden, zoals reeds bestaande schulden en het eventuele inkomen van de partner.

Hypotheekadviseurs

De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek nemen deel aan het project, evenals verscheidene geldverstrekkers. Naar verwachting zullen binnen enkele maanden ook andere hypotheekadviseurs zich aansluiten. De arbeidsmarktscan is ook inzetbaar voor mensen die werkzaam zijn in payrollverband of op basis van een tijdelijk contract.

© Bureau Kooimeer