Nieuws

NBBU zoekt naar oplossing voor Wet DBA

08-06-2017

De uitwerking van de Wet DBA zorgt voor onzekerheid bij opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers. Hierdoor raken veel zelfstandigen opdrachten kwijt. Op 29 juni 2017 vindt in de Tweede Kamer het algemeen overleg plaats over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek met betrekking tot de Wet DBA. De NBBU deelt graag zijn inzichten in aanloop naar dit Algemeen Overleg.

Onze oplossingsrichting

Wij hebben gezocht naar een oplossing die leidt tot een duidelijke positie voor de zelfstandig ondernemer en die opdrachtgevers voldoende zekerheid biedt om van de diensten van zelfstandig ondernemers gebruik te maken.

Wij geven de voorkeur aan een nog te definiëren ondernemersovereenkomst die uitsluit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst*. Hiermee maken we het onmogelijk dat er fiscaal nog sprake is van een fictief dienstverband. Zelfstandigen en opdrachtgevers krijgen zo vooraf zekerheid. Bij intermediairs op de arbeidsmarkt die werken met zzpâ??ers leidt zoâ??n overeenkomst bovendien tot een enorme lastenverlichting.

Ons doel

Ons doel is dat de opdrachtnemer zich met een ondernemersovereenkomst presenteert als ondernemer. Hij of zij is ingeschreven bij de KvK, werkt voor eigen rekening en risico en kan opdrachten weigeren en voor verschillende opdrachtgevers werken. De opdrachtnemer bepaalt zijn eigen werktijden, voor zover die niet gekoppeld zijn aan de aard van de opdracht, en stuurt facturen.

Wij vinden het verder belangrijk dat de zzpâ??er de vrijheid heeft om samen te werken met een intermediair, zonder dat dit tot de conclusie leidt dat hij dan geen ondernemer is. Momenteel dient de zzpâ??er in persoon zijn klanten aan te trekken en te behouden. Als hij een intermediair de opdracht geeft om dit voor hem te doen is er opeens geen sprake meer van een duurzame onderneming. Een vreemde conclusie omdat juist door het uitbesteden van deze werkzaamheden de duurzaamheid wordt geborgd. De zzpâ??er dient daarom de mogelijkheid te hebben zijn acquisitie – het verwerven van opdrachten – uit te besteden. Of hij dit vervolgens doet, is afhankelijk van zijn moverende redenen.

*Een ondernemersovereenkomst vergelijkbaar met variant I uit het rapport Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie

© Bureau Kooimeer