Nieuws

Professionalisering van flexibele arbeid door digitalisering

18-12-2017

Digitaliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Als instrument en manier van werken dringt het ook steeds meer door op de arbeidsmarkt en in de dagelijkse werkprocessen van de intermediair. Dat betekent dan niet meteen volledig ontmenste uitzendkantoren of concurrentie van formules die uitzenders en payrollers nogal verdacht vinden (de ‘platformeconomie’). Het gaat vooral om de vele nieuwe, slimme en veelal onorthodoxe oplossingen die IT kan bieden voor de dagelijks werkprocessen van ons allen.

Digitale benadering

Naar onze mening kunnen, door hun eenvoud, humor en slimheid, sommige digitale tools zoals bijvoorbeeld apps bijdragen aan een meer efficiënt, onderscheidend en eigentijds ‘uitzendproces’. Het zijn daarbij vaak hele kleine maar kostbare en bepalende deelprocessen uit de dagelijkse uitzendpraktijk. Hoe werk je iemand in? Hoe beoordeel je iemand? In wat voor bedrijf ga ik werken? Al deze zaken leveren verrassend veel op, in tijd, geld en plezier als u ze ook ‘digitaal’ benadert.

Professionalisering van flexibele arbeid

NBBU streeft ernaar om voor zijn leden die onderwerpen en ontwikkelingen onder ogen te brengen waarvan wij overtuigd zijn dat ze (kunnen) helpen in de bedrijfsvoering en bijdragen aan een verdere professionalisering van flexibele arbeid. Wij willen ons gevoel graag de onze leden toetsen. In januari 2018 ontvangt u hierover een korte vragenlijst. Om u te inspireren en om uw gevoel het gevoel voor digitaliteit al een beetje te vergroten, hier alvast twee filmpjes voor onder de kerstboom:

 

© Bureau Kooimeer