Nieuws

Provincie Drenthe schort aanbesteding op na klacht NBBU

09-12-2016

NBBU-leden

De provincie wil voor de duur van 4 jaar een raamovereenkomst ter waarde van 35 à 40 miljoen euro sluiten met één onderneming. In de aanbesteding wordt expliciet vermeld dat het niet de verwachting is dat ‘het MKB door deze wijze van aanbesteden uitgesloten wordt’. Door in de eisen echter dwingend te verwijzen naar uitsluitend de ABU-cao worden alle 1100 leden van de NBBU op voorhand uitgesloten van deelname.

Aanbestedingswet

Het is voor NBBU-leden onmogelijk de ABU-cao toe te passen. De provincie liet aanvankelijk weten dat het niet de bedoeling is NBBU-leden van inschrijven uit te sluiten, maar weigerde desondanks de NBBU-cao in de eisen op te nemen. Daarmee handelt de aanbestedende dienst in strijd met het verbod op discriminatie, zoals vastgelegd in de Aanbestedingswet.

Zodra de NBBU overging op juridische stappen en een advocaat in de arm nam om de provincie op de onrechtmatigheid van de aanbesteding te wijze, koos de provincie ervoor de aanbesteding op te schorten. Het is nu afwachten of zij in de aanbesteding ook rekening houdt met de NBBU-cao. Daarnaast zou het mooi zijn als de aanbesteding wordt opgedeeld in percelen, zodat het voor mkb-bedrijven echt interessant wordt mee te dingen naar een opdracht van deze omvang.

Kans voor NBBU-leden

De uitkomst van deze kwestie kan veelbelovend zijn voor NBBU-leden. Bij een gunstig vervolg kunnen zij dit soort kansen verzilveren door voortaan in te schrijven op aanbestedingen.

© Bureau Kooimeer