Nieuws

Resultaten NBBU Branchemeter 2017

20-12-2017

In september hebben we u gevraagd deel te nemen aan de NBBU Branchemeter 2017. Onderzoeksbureau Newcom heeft dit onderzoek uitgevoerd en we zetten de meest opvallende resultaten voor u op een rij.  De NBBU Branchemeter 2017 heeft de NBBU voor het achtste jaar op rij inzicht in de wensen en behoeften van leden met betrekking tot de dienstverlening van de NBBU gegeven.

In het onderzoek is onderscheid gemaakt in vier rollen die de NBBU voor haar achterban kan aannemen:

  • Belangenbehartiger voor de uitzendbranche ten opzichte van bijvoorbeeld de politiek of het bewaken van het imago van de branche;
  • Kennispartner voor de leden, door bijvoorbeeld de kennisoverdracht te bevorderen;
  • Ontwikkelaar door het inzetten van innovatie en het bevorderen van kennisoverdracht;
  • Inspirator door het doen van brancheonderzoek en in te spelen op de behoefte van de leden.

De NBBU Branchemeter geeft inzicht in wat er onder de leden leeft. Niet alleen wordt inzichtelijk gemaakt waar leden vinden dat de NBBU haar pijlers op moet richten, ook de uitdagingen en successen zijn bekend.

Opvallende resultaten

De prioritering van de rollen van de NBBU blijft over alle jaren gelijk:
1. Belangenbehartiger
2. Kennispartner
3. Ontwikkelaar
4. Inspirator

De rol van NBBU als belangenbehartiger

De rol van NBBU als ontwikkelaar

De kernresultaten op een rij

In lijn met voorgaande jaren, vinden de leden belangenbehartiger de belangrijkste rol voor de NBBU. Nog steeds is het gebruik van de cao een van de belangrijkste reden om lid te zijn van de NBBU. Daarnaast blijft de behoefte aan informatievoorziening groeien als het gaat om  beleidsmaatregelen vanuit Den Haag en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Kansen en uitdagingen

In het onderzoek werd ook gevraagd waar de leden kansen en uitdagingen in zien. Groei in omzet en aantal klanten worden door leden genoemd als hun grootste successen. De grootste kans zit hem in samenwerking met opdrachtgever, concullega’s en het opleiden van personeel. Net als in eerdere jaren blijft veranderende wet- en regelgeving en regeldruk zorgen geven en net als in 2016 is het moeilijk om voldoende geschikt personeel te vinden.

We willen u hartelijk danken voor deelname aan het onderzoek. De NBBU gaat met de resultaten aan de slag en houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

© Bureau Kooimeer