Nieuws

Resultaten ledenonderzoek NBBU

18-10-2017

In de afgelopen periode is het aantal leden van de NBBU flink toegenomen en is er door de directie een professionaliseringsslag ingezet. Juist nu is het van belang om te achterhalen hoe leden tegen de huidige dienstverlening en de ingeslagen koers van de NBBU aankijken. In de zomerperiode hebben alle leden van de NBBU een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het ledenonderzoek van De Barn. Ruim 20% hiervan heeft gereageerd.

De Barn heeft door middel van dit onderzoek onder NBBU-leden in kaart gebracht hoe zij tegen de huidige dienstverlening van de NBBU aankijken. Door leden van de NBBU bij de organisatievraagstukken te betrekken, kan gericht verbeterd worden. De uitkomsten van dit onderzoek stellen ons in staat weloverwogen prioriteiten te stellen en hierbij hechten we veel waarde aan de mening van onze leden. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek hebben we voor u op een rijtje gezet:

Positief imago

De leden van de NBBU zijn tevreden over de dienstverlening van de NBBU. De NBBU verhoogt de waarde van het lidmaatschap door de leden persoonlijker en proactiever te adviseren en bepaalde themaâ??s in Den Haag nog actiever onder de aandacht te brengen.

De leden zijn positief over het imago van de NBBU. Er mag wat hen betreft nog meer aandacht komen voor de zichtbaarheid van de NBBU binnen de landelijke politiek en media. Er zijn handige tips binnen gekomen om het imago van de NBBU te verbeteren. Dat waarderen we zeer.  Eén van de respondenten: â??Geef als een duidelijk signaal af naar de overheid dat flexwerk wel degelijk loont en bijdraagt aan de banengroei in Nederland.â?

Servicedesk

De Servicedesk blijkt voor u een belangrijk onderdeel en scoort dan ook goed. U waardeert de kwaliteit van de door medewerkers gegeven informatie. Toch blijven we dit ontwikkelen. De NBBU geeft zijn leden genuanceerd en gedegen advies. Naast de reguliere werkzaamheden is de Servicedesk de afgelopen maanden verder geprofessionaliseerd en zetten we die ontwikkeling continu voort.

Klantgericht en deskundig

Leden van de NBBU vinden de medewerkers van de NBBU klantgericht en deskundig. Persoonlijker contact, krachtiger en overtuigender advies en informatieverstrekking in begrijpelijke taal versterken deze mening. De NBBU doet er momenteel alles aan om tegemoet te komen aan de wens van leden om de contacten meer aan te halen en nader tot elkaar te komen.

Trainingsaanbod

Het trainingsaanbod van de NBBU stemt de leden tevreden. U kunt het actuele trainingsaanbod bekijken in het cursusoverzicht op onze website of via de wekelijkse nieuwsbrief. De NBBU is altijd bezig met het realiseren van nieuwe trainingen en cursussen waarmee we uw kennis kunnen uitbreiden. Het trainingsaanbod van de NBBU is continu in ontwikkeling. Meer verdieping in de trainingen, actuele onderwerpen en meer praktijkgerichte trainingen staan hierbij centraal. De bijeenkomsten die we organiseren zijn voor ons belangrijke persoonlijke contactmomenten waarbij uw input meer dan welkom is. Heeft u behoefte aan bepaalde trainingen of specifieke wensen en staat uw training niet tussen het cursusoverzicht op onze website? Laat het ons dan gerust weten.

Kwaliteitslabels

Meer dan de helft van de respondenten vindt het belangrijk dat er een kwaliteitslabel is voor hun dienstverlening. Met het kwaliteitslabel voor zzp-bemiddeling hebben we daar inmiddels ook al uitbreiding aan gegeven.

Communicatie & Politieke lobby in Den Haag

De nieuwsbrief, website en e-mail van de NBBU zijn de meest effectieve communicatiemiddelen. Op sociale media valt er nog winst te behalen. In juli 2017 is de NBBU met een pilot gestart waarbij sociale media een belangrijke rol speelt. De belangrijkste vraag die we ons daarbij stellen is: hoe kunnen we onze leden nog beter informeren over en betrekken bij de activiteiten van de NBBU. Volg ons nu op LinkedIn en Twitter om op de hoogte te blijven.

Op de vraag welke onderwerpen de NBBU meer in Den Haag onder de aandacht kan brengen antwoorden de leden: â??Flex positief belichten en uit de negatieve sfeer halenâ?, â??caoâ?, â??Wet DBAâ? en â??ZZPâ?. Ook de bescherming van werkgever versus werknemer komt naar voren. Hierbij sluiten we vanuit de NBBU aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe regeerakkoord. We zetten de reeds gemaakte stappen in de politieke lobby de komende periode voort en creëren nieuwe ingangen.

Sterke loyaliteit

De leden zijn tevreden over de dienstverlening van de NBBU. Er is sprake van een sterke loyaliteit en NBBU-leden raden het lidmaatschap aan bij ondernemers in de branche.

Met onze dienstverlening sluiten we steeds meer en beter aan bij de wensen en behoeften van onze leden. We zijn constant in ontwikkeling en beweging om hieraan tegemoet te komen. De resultaten van dit ledenonderzoek helpen ons daarbij. We bedanken iedereen die hieraan heeft deelgenomen dan ook hartelijk.

© Bureau Kooimeer