Nieuws

SEU: Flexorganisaties blij met ontwikkeling payroll examen

13-10-2017

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is gestart met de ontwikkeling van het SEU Examen Payroll. Om de aansluiting op de behoefte in de markt te borgen heeft SEU een marktverkenning uitgevoerd.

De resultaten zijn zeer positief. Respondenten vinden de ontwikkeling van dit nieuwe examen een goed initiatief. Zij willen het examen inzetten om de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en risicoâ??s aangaande de wettelijke verplichtingen als werkgever te beperken en/of handhavingsmaatregelen of boetes te voorkomen.

Payroll dienstverleners en uitzendorganisaties

â??Het is ons gelukt om met de enquête de beoogde doelgroep te bereiken,â? vertelt Barbara Kramer, manager SEU. Het payroll examen is relevant voor werknemers van payroll dienstverleners én voor medewerkers van uitzendorganisaties die zich bezighouden met back office activiteiten. â??Wij zijn heel blij dat de vragenlijst is ingevuld door zowel werknemers als directieleden van flexorganisaties. De meerderheid van de respondenten werkt bij een payroll dienstverlener of op een â??flex administratieâ?? bij een uitzendorganisatie.â?

Cao kennis, sociale zekerheid en voorlichting loon en beloning

Respondenten is gevraagd over welke kennis payroll â?? en/of back office medewerkers minimaal moeten beschikken. 85% van de respondenten vindt de volgende onderwerpen essentieel voor het eindexamen:

  • cao kennis (ABU/NBBU), inclusief naleving cao
  • relevante wet- en regelgeving, inclusief sociale zekerheid
  • voorlichting medewerker aangaande loon, beloning en inschaling
  • dossierbeheer

Voortgang

De vaststelling van de eindtermen en de concrete opbouw van het examen zoals het aantal vragen, de slaag-/zakgrens en de verschillende vraagsoorten wordt voor het einde van dit jaar afgerond. Op basis van deze informatie kunnen opleiders een opleiding ontwikkelen en worden examenvragen opgesteld door experts uit de branche, verbonden aan SEU. Naar verwachting wordt het SEU Examen Payroll medio 2018 geïmplementeerd.

Meer informatie over de SEU vindt u op hun website

© Bureau Kooimeer