Nieuws

Sectorale verloning: pas op de plaats

12-12-2017

Op 24 mei 2017 informeerden wij u over het bericht in de Staatscourant waarin stond dat de mogelijkheid voor nieuwe gevallen om gebruik te maken van de mogelijkheid voor uitzendbedrijven om ingedeeld te worden in een andere sector dan de uitzendsector wordt afgeschaft. De nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter besloten pas op de plaats te maken en te wachten met het doorvoeren van deze wijziging.

Wat houdt de wijziging in?

De wijziging in de Regeling Wfsv houdt in dat de mogelijkheid voor uitzendbedrijven om te worden ingedeeld in een andere sector dan de uitzendsector buiten werking wordt gesteld. Alleen werkgevers die voor de inwerkingtreding (voor 25 mei 2017) van de wijzigingsregeling bij beschikking van de inspecteur zijn ingedeeld in een vaksector (en ook als zodanig bij de Belastingdienst zijn geregistreerd ) mogen daar vooralsnog ingedeeld blijven.

Pas op de plaats

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter besloten om pas op de plaats te maken op het dossier van sectorale verloning. Dit in afwachting van de uitwerking van een mogelijk nieuwe systematiek van WW-premies, zoals opgenomen in het regeerakkoord. Invoering daarvan is voorzien in 2020. Dit betekent dat de sectorverloning voor bestaande gevallen dus nog niet wordt afgeschaft.  De bevriezing voor nieuwe gevallen wordt voorlopig voortgezet.

© Bureau Kooimeer