Nieuws

Seminar Starten in de Flexbranche

30-06-2016

Dit seminar, in samenwerking met FlexKnowledge, is een interactieve dag met als doel u te helpen met een succesvolle start als ondernemer in de Flexbranche. Het seminar gaat in op vragen als: opbouw van de kostprijs, contractvormen en aan welke eisen een onderneming in flex moet voldoen. Dit seminar is een onderdeel van het starterspakket.

Aanmelden

11-11-2016 09:30 uur - 16:30 uur

Amersfoort

23

€ 159

© Bureau Kooimeer