Nieuws

Staat zzp op de agenda van politieke partijen?

03-03-2017

Verschillende partijen hebben in hun programma wel degelijk aandacht besteed aan werken met zzp en/of de Wet DBA. We hebben een en ander voor u op een rijtje gezet, de partijen die in hun programma niets over werken met zzp of de Wet DBA zeggen hebben we buiten beschouwing gelaten: 

 

Partij van de Arbeid (PvdA): De PvdA wil zzpâ??ers met wie het goed gaat de vrijheid geven om te ondernemen en tegelijkertijd andere groepen zzpâ??ers flinke bescherming bieden, zo blijkt uit hun programma. Door maatregelen als een minimumtarief en een verbod op aanbesteden voor tarieven onder het minimum loonniveau. De startersaftrek moet bijvoorbeeld plaats maken voor een aanneem-aftrek. De PvdA wil verder een collectieve (verplichte) basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid en een basis pensioenvoorziening voor alle zzpâ??ers. Het woord â??schijnzelfstandigheidâ?? â?? de reden van de Wet DBA en wat iets anders is dan gedwongen zelfstandigheid â?? komt in het programma niet voor. â??Een betaalbaar systeem voor pensioen/verzekeringen kan alleen als iedereen er aan meedoetâ? aldus Mei Li Vos (PvdA).

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): De Belastingdienst moet zekerheid en duidelijkheid bieden en schijnzelfstandigheid aanpakken, maar echte ondernemers vooral niet in de weg zitten, aldus de VVD. “Wij willen dat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever vooraf duidelijk is onder welke voorwaarden de opdrachtnemer als zzpâ??er aan de slag kan.” Dit lijkt een reactie op de Wet DBA. Anders dan D66 (die pleiten voor een simpele opvolger van de VAR) een weinig concreet voorstel, maar dat is ook niet erg onlogisch. Staatssecretaris Wiebes van de VVD is tenslotte zelf met de DBA gekomen.

 

Christen-Democratisch Appèl (CDA): “Het CDA wil het ondernemers gemakkelijker maken om personeel in dienst te nemen. De verplichte doorbetaling bij ziekte moet fors teruggebracht worden. Zzpâ??ers moeten niet belast worden met te veel regels door de overheid. Tegelijkertijd heeft de overheid wel tot taak om misbruik tegen te gaan. Schijnzelfstandigheid moet door de overheid worden bestreden door de mogelijkheden voor werkgevers om een vast dienstverband aan te gaan, te verruimen. Zo wordt ook oneerlijke concurrentie tegengaan. Het CDA wil dit onder andere doen door de introductie van één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte voor alle werkenden en door de verplichting van de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers fors terug te brengen.”

 

Democraten 66 (D66): “Ter bestrijding van misbruik van zelfstandigenregelingen, de zogenaamde schijnzelfstandigenconstructie, is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Door de onzekerheid rond de wet DBA hebben tienduizenden zzpâ??ers opdrachten verloren. D66 wil een snelle oplossing voor deze problemen, bijvoorbeeld door op de korte termijn opdrachten boven een bepaald tarief of van korte duur in ieder geval uit te sluiten van toetsing. En door te toetsen of er sprake is van voldoende ondernemerschap. Daarmee willen we uitgaan van de zelfstandige positie van een zzpâ??er, en niet van de specifieke opdracht. Zo gaan we uit van vertrouwen en kiezen we voor minder bureaucratie. Uiteraard met handhaving en duidelijke straffen in geval van misbruik.”


Socialistische Partij (SP):
De SP heeft slechts één paragraaf over zzp’ers in het programma opgenomen.â??We willen voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. Voor zzpâ??ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp’ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.”

 

GroenLinks: “Werken als zzpâ??er heeft voor mensen die daar voor kiezen veel voordelen zoals vrijheid om je werk en opdrachtgever te kiezen en het indelen van je eigen tijd. En juist in tijden van hoge werkloosheid kan zelfstandig ondernemen mensen nieuwe kansen bieden. Maar steeds vaker werken mensen noodgedwongen als zelfstandige, en door lage tarieven verzekeren zij zich niet voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Dit holt de solidariteit in ons stelsel uit. GroenLinks vindt dat zzpâ??ers moeten kunnen rekenen op dezelfde zekerheden als anderen. GroenLinks vindt dat er een vangnet moet zijn voor iedereen die noodgedwongen niet meer kan werken en vindt dat elke zzpâ??er verzekerd moet zijn voor arbeidsongeschiktheid. Daarom krijgen zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau. Ook wil GroenLinks het voor zelfstandigen gemakkelijker maken om zich te blijven ontwikkelen. Scholing via sectorfondsen moet ook voor zzpâ??ers worden opengesteld.”

(Bronnen: PvdA, VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks, zipconomy)

 

© Bureau Kooimeer