Nieuws

Stichting Arbo Flexbranche (STAF) introduceert Duurzaam Flex Kompas

13-12-2017

Hoe kun je duurzame inzetbaarheid in de praktijk toepassen? Bewustwording is een belangrijke eerste stap: alle betrokkenen moeten doordrongen zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid en hun  verantwoordelijkheid daarin.

HR-beleid waarin flexkracht is opgenomen

Het Duurzaam Flex Kompas van STAF helpt je deze dialoog aan te gaan én direct concrete afspraken te maken. Denk hierbij aan afspraken die leiden tot een HR-beleid waarin de flexkracht is opgenomen. Het uitzendbureau kan met haar kennis van de arbeidsmarkt, de organisatie adviseren bij de personele invulling. Dit leidt tot een goede match, die bijdraagt aan een betere productiviteit en continuïteit met minder verloop en verzuim.

Extern deskundige

Het Duurzaam Flex Kompas is een digitaal dialooginstrument dat fungeert als ‘externe deskundige’ en procesbegeleider. Het kompas helpt bij het nemen van concrete stappen. Zo kun je afspraken maken over bijvoorbeeld de inwerkprocedure, contactpersoon, ontwikkeling, de afstemming tussen opdrachtgever, uitzendbureau en flexkracht, etc. Het resultaat: een werkbaar document met afspraken, waar alle partijen mee aan de slag kunnen.

Meer informatie vindt u op de website van STAF

 

© Bureau Kooimeer