Nieuws

Succesvolle bijeenkomst Co-creating Network

02-10-2017

Dinsdag 26 september 2017 vond er bij de NBBU in Amersfoort een bijeenkomst van het Co-Creating Network plaats, waar met verschillende NBBU-leden gesproken werd over de mogelijkheden om samenwerking tussen de leden op het gebied van bijvoorbeeld aanbestedingen te bevorderen.

Samenwerking voor NBBU-leden

Leden van de NBBU zijn als mkb’er vanwege onvoldoende omzet, capaciteit of ervaring vaak te klein om mee te doen aan tenders. De NBBU verkent momenteel de mogelijkheden of we voor NBBU-leden een podium kunnen creëren waar zij de samenwerking aan kunnen gaan. Een speciaal platform waar leden elkaar kunnen vinden en een meerwaarde kunnen halen uit de samenwerking met andere NBBU-leden. Een van de belangrijkste vragen van de middag was: “Hoe kunnen we de sociale kant van de NBBU-leden beter benutten?”

Ondersteuning van Servicepunt Flex

De samenwerking van NBBU-leden kan goed van pas komen bij het maken van afspraken in de regio. Jikke Nagelsmit, accountmanager Publiek Private Samenwerkingen van Servicepunt Flex, vertelde tijdens de bijeenkomst wat het Servicepunt voor NBBU-leden kan betekenen. Servicepunt Flex ondersteunt de samenwerking met het UWV en gemeenten. Maar hoe werk je nou succesvol samen? Daar kan het Servicepunt Flex bij helpen. Zij monitoren de voortgang en contactmomenten, zij borgen uw contacten en zijn een helpdesk voor al uw vragen. Daarnaast hebben zij enkele tools waar mee u uw werknemers aan het werk kunt krijgen en / of houden. Zo is er bijvoorbeeld de tool Test YourSelfie, een tool die jongeren test op vragen als: heb je een juiste houding, kun je goed omgaan met kritiek of commentaar en ben je voldoende flexibel? En ook de e-learing arbeidsvaardigheden Blijf aan de slag kan goed van pas komen.

Successen in Rotterdam

Hanneke Muetstege, accountmanager bij Werkgevers Servicepunt Rijnmond, is enthousiast over de succesvolle samenwerking met NBBU-bureaus. De gemeente Rotterdam had in het verleden de ervaring dat gemeentes en intermediairs niet altijd dezelfde taal spreken. De gemeente werkte vaak vooral samen met grote partijen waarbij de kleinere partijen, zoals NBBU-leden, buiten de boot vallen. Sinds kort werken ze in de gemeente Rotterdam met een laagdrempelige aanbesteding waar ook de NBBU-leden aan mee kunnen doen. Iedereen die door het aanmeldproces komt, wordt de aanbesteding ook gegund. Muetstege: “We zijn ontzettend blij met de samenwerking met leden van de NBBU. De insteek is socialer en de bureaus kijken anders naar de kandidaten, die manier van werken spreekt ons aan.” Het invullen van aanbestedingen is vaak een ingewikkeld klusje, maar ook daarvoor hebben ze een oplossing. “We bieden hulp met het invullen van de aanbesteding. Je moet even door een checklist, maar daarmee scheiden we het kaf van het koren en we doen natuurlijk ons best het zo simpel mogelijk te maken,” aldus Muetstege.

Digitaal platform

Al met al was de bijeenkomst vruchtbaar te noemen. Alle aanwezige partijen zijn enthousiast over deze manier van samenwerken en zien een meerwaarde in een platform waar NBBU-leden elkaar op kunnen zoeken om de samenwerking in het werken met gemeenten en het UWV aan te gaan. De NBBU onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het ontwikkelen van zo’n digitaal platform. Zodra hier meer over bekend is, leest u het op onze website.

© Bureau Kooimeer