Nieuws

Toelichting staatssecretaris op handhaving Wet DBA

20-01-2017

Staatssecretaris Wiebes licht in brief aan NBBU huidige handhaving Wet DBA toe

 

Aanbevelingen Commissie Boot

Zoals reeds bekend, heeft de Commissie Boot de taak gehad om onderzoek te verrichten naar de juistheid van de door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten. Voorts heeft zij aanbevelingen gedaan aan staatssecretaris Wiebes. De Commissie Boot vindt het niet nodig het systeem van de modelovereenkomsten te herzien, maar is wel van mening dat er een nadere invulling van dat systeem moet komen. Wiebes heeft de Tweede Kamer in november jl. laten weten de meeste aanbevelingen op te volgen en de handhaving uit te stellen tot 1 januari 2018.

Handhaving Belastingdienst

Recent heeft de staatssecretaris de NBBU nader geïnformeerd over het uitstel van de handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst. In deze brief licht de staatssecretaris toe hoe de handhaving momenteel plaatsvindt. Er is uitsluitend sprake van handhaving bij evident kwaadwillenden. Voorts kunnen we uit de brief opmaken dat het nu niet nodig is om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst, in afwachting van de uitwerking van de aanbevelingen.

Beoordeelde overeenkomsten

De NBBU adviseert om daar waar mogelijk gebruik te maken van beoordeelde overeenkomsten. Deze overeenkomsten bieden transparantie over de contractuele verhouding tussen u en de zelfstandige. Dit is tevens van belang bij de handhaving van evident kwaadwillenden. Mocht er geen geschikte modelovereenkomst voorhanden zijn, dan dient u uw afspraken met de zelfstandige in ieder geval helder vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Het SNA-keurmerk ziet hierop toe.

Onderaan deze pagina kunt u de brief van Wiebes downloaden.

Graag attenderen wij u erop dat wij op 9 maart 2017 in Zwolle een bijeenkomst organiseren over de Wet DBA.

© Bureau Kooimeer