Nieuws

Toolkit Oplossingsgericht Verzuimmanagement van STAF

09-10-2017

Verzuimbegeleiding volgens de nieuwe privacywetgeving

STAF (Stichting Arbo Flexbranche) heeft de Toolkit Oplossingsgericht Verzuimmanagement beschikbaar gesteld. In deze â??Toolkit Oplossingsgericht Verzuimmanagementâ? zitten instrumenten en handvatten die kunnen ondersteunen bij  het stellen van vragen, bij het actief begeleiden van verzuim naar volledige werkhervatting van medewerkers en uitzendkrachten.

Nieuwe privacywetgeving

De verscherpte beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) â??De zieke werknemerâ??, vormden de aanleiding tot het ontwerp van deze â??Toolkit Oplossingsgericht Verzuimmanagementâ?. De werkgever wordt door deze beleidsregels verplicht tot een andere benadering van aanname en uitvraag van ziekmeldingen en de begeleiding van verzuim en re-integratieverplichtingen. Er mogen nu alleen nog maar gegevens worden verzameld die gericht zijn op werkhervatting. Dat wil zeggen welke taken kunnen niet, en welke taken kunnen op termijn wel, in eigen of passend werk worden uitgevoerd.

Cultuurverandering

Voor deze nieuwe manier van verzuim begeleiden is een cultuurverandering vereist. Het is daarom belangrijk om alle betrokkenen goed te informeren over deze nieuwe werkwijze. Neem voor meer informatie contact op met STAF.

© Bureau Kooimeer