Nieuws

Tussentijdse wijzigingen Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd

24-11-2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2017 zijn de tussentijdse wijzigingen voor de Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd. De NBBU is met de LBV overeengekomen om een drietal tussentijdse wijzigingen op te nemen in de NBBU-cao waarvan er twee ingaan per 1-1-2018.

Wijzigingen per 1-1-2018

  1. Exclusiviteit en beschikbaarheid:

Om een betere balans te krijgen tussen de inkomsenszekerheid van de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid van de uitzendonderneming wordt in de cao een bepaling opgenomen die de beschikbaarheid en de positie daarin van zowel de uitzendkracht als de uitzendonderneming verduidelijkt.

  1. Boetes arbeidsmigranten:

In de huidige cao kunnen boetes onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met het loon van een uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont (artikel 36B).

Helaas zijn er in de praktijk situaties dat er ook ondefinieerbare boetes werden verrekend met het loon van de uitzendkracht.

Om deze reden is er voor gekozen dat het verrekenen van boetes op het loon van de uitzendkracht helemaal niet meer mogelijk is. Onder deze boetes valt niet de schade die de uitzendkracht toebrengt aan de werkgever wegens het veroorzaken van een verkeersboete.

Onderzoek naar huisvesting van arbeidsmigranten

Ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten, constateren cao-partijen in de praktijk ongewenste situaties m.b.t. de huisvesting. Een belangrijk element is de prijs-kwaliteitverhouding van de huisvesting. Daarom willen we gezamenlijk met cao-partijen in de uitzendbranche laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de prijs-kwaliteitverhouding van de huisvesting beter te kunnen (laten) reguleren. Een paritaire werkgroep zal zich hiermee de komende maanden bezighouden.

Download en bekijk de toelichting op de wijzigingen in de cao vanaf 1 januari 2018: Tussentijdse wijzigingen cao 01-01-2018

Download en bekijk de toelichting op de wijzigingen in de cao vanaf 1 juli 2018: Tussentijdse wijzigingen cao 01-07-2018

© Bureau Kooimeer