Nieuws

Uitnodiging bijeenkomst voor zzp-intermediairs

16-01-2017

082

Laatste ontwikkelingen WDBA

We bespreken met u de laatste ontwikkelingen rond de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA). Sinds de invoering van de wet op 1 mei jl. is het voor veel partijen onduidelijk wanneer er risico op loonheffing bestaat.  Sindsdien zijn er verschillende ontwikkelingen geweest.

Handhaven systeem modelovereenkomsten

De Commissie-Boot heeft onderzocht of de Belastingdienst de WDBA op juiste wijze heeft toegepast en heeft staatssecretaris Wiebes haar aanbevelingen gedaan. De Commissie-Boot vindt het niet nodig het systeem van de modelovereenkomsten los te laten, maar is wel van mening dat er nadere invulling van dat systeem moet komen. Wiebes heeft de Tweede Kamer in november jl. laten weten de meeste aanbevelingen op te volgen. Een voorbeeld daarvan is de benodigde herijking van de begrippen â??vrije vervangingâ?? en â??gezagsverhoudingâ??.

Workshops

Graag brengen wij u op de hoogte van de relevante actualiteiten en informeren wij u nader over ons keurmerk voor het bemiddelen van zzpâ??ers. Daarnaast heeft u de keus uit een drietal workshops.

Waar?

Wij verwelkomen u graag op donderdag 9 maart om 10.00 uur in Van der Valk Hotel in Zwolle. U kunt zich inschrijven via onderstaande link.

© Bureau Kooimeer