Nieuws

VVD-Kamerlid Erik Ziengs: "Wet DBA is administratief monster"

11-03-2017

De NBBU-bijeenkomst voor zzp-intermediairs van 9 maart 2017 was met ruim 140 ondernemers in de zaal met recht een succes. De opschorting van handhaving van de Wet DBA door staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) speelde op deze dag een hoofdrol, maar ook het belang van het NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling kwam uitgebreid aan bod.

De angel in de handhaving van de Wet DBA

Niels Dekker van PricewaterhouseCoopers (PwC) sprak over hoe het werken met modelovereenkomsten nu precies in elkaar steekt en de aanbevelingen van de Commissie Boot. De angel in de handhaving van de Wet DBA ligt volgens hem in het gegeven dat de Belastingdienst de modelovereenkomsten voorwaardelijk goedkeurt. “Er moet in de praktijk vervolgens nog aantoonbaar conform de overeenkomst worden gewerkt. Die subjectiviteit maakt het complex.”

“Gebruik modelovereenkomst van de NBBU”

Door de opschorting van de handhaving van de wet zijn de fiscale risico’s voor ondernemers in ieder geval beperkt tot 1 januari 2018. De reeds goedgekeurde modelovereenkomsten, van onder andere de NBBU, kunnen gebruikt worden. Dekker adviseert iedereen om ondanks de opschorting de modelovereenkomsten toch al in de steigers te zetten en alternatieven klaar te hebben staan. “Houd vooral de ontwikkelingen goed in de gaten. En kijk dan met name naar de herijking van de begrippen gezag en vrije vervanging en het politieke klimaat na de verkiezingen.”

NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling

Patrick Tom van Bureau Cicero gaf een toelichting op het NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling. Het keurmerk is in 2016 op initiatief van de NBBU tot stand gekomen, omdat er in de markt onduidelijkheid bestaat over de rol van de zzp-intermediair, soms met misverstanden tot gevolg. De NBBU vindt het belangrijk die onduidelijkheid weg te nemen. Bovendien bleek dat zzp-intermediairs behoefte hebben aan een keurmerk om zich positief te kunnen onderscheiden van andere dienstverleners.

Risico’s begrijpen en beheersen

Het Platform Inspectie Instellingen (PII) waar Bureau Cicero, VRO en CROP lid van zijn, heeft het keurmerk helpen ontwikkelen. Het doel van het keurmerk is risicoâ??s te begrijpen en te beheersen voor alle partijen in de keten (opdrachtgever, bemiddelaar en zzpâ??er). Dit doet het keurmerk door duidelijkheid en transparantie af te dwingen over de dienstverlening van bemiddelaars. Hierdoor wordt de rol van de verschillende partijen inzichtelijk. In de controles die volgen wordt beoordeeld of de onderneming dit afdoende inricht. Verder wordt beoordeeld of afdrachten omzetbelasting correct plaats vinden. Meer informatie over de certificering vindt u op nbbu.nl/certificering (https://www.nbbu.nl/certificering/). Bent u geïnteresseerd in deze normvragen? Stuur dan een e-mail met daarin uw e-mailadres en telefoonnummer o.v.v. Normvragen keurmerk zzp-bemiddeling naar info@nbbu.nl

Quickscan

Bent u geïnteresseerd in het keurmerk zzp-bemiddeling? De leden van PII (Bureau Cicero, VRO en CROP) bieden u een Quickscan aan. Hierin inventariseren zij de risicoâ??s van de door u gevolgde methode en beoordelen zij of u in aanmerking komt voor het keurmerk. Voor meer informatie over deze Quickscan kunt u contact opnemen met de betreffende Inspectie Instellingen.

Administratief monster

“We hebben met de Wet DBA een administratief monster geschapen. Dat geef ik gewoon toe,â? zei VVD-Kamerlid Erik Ziengs in zijn presentatie. â??We hebben het niet goed gedaan en moeten op zoek naar een oplossing, maar dé oplossing is er nog niet. Vandaar dat de handhaving van de wet nu in ieder geval is opgeschort tot 1 januari 2018.” De visie van de VVD op de arbeidsverhoudingen houdt vooral in dat Flex bij de arbeidsmarkt hoort en dat het overal mogelijk moet zijn. Maar aan de onderkant gaan nu dingen fout die anders moeten. “Daar moet meer beloond worden, of dat nu in geld is of in zekerheden.” De Wet DBA moet volgens Ziengs van tafel en er moet een andere oplossing komen. “Na de verkiezingen zullen we tot een nieuw regeerakkoord komen. Dit onderwerp staat bovenaan op de politieke agenda.”

“Ga transparant te werk”

Piet Meij, hoofd Sociaal Economische Zaken bij de NBBU, sloot de bijeenkomst af en benadrukte nogmaals het belang van het keurmerk voor zzp-bemiddeling. “Als u een zzp’er inzet, wilt u er zeker van zijn dat het goed geregeld is en dat u achteraf geen problemen krijgt. En behalve dat geeft het de NBBU meer body. Het sterkt ons in de lobby en onderhandelingen voor een arbeidsmarkt met moderne arbeidsverhoudingen. Wat er in de toekomst gebeurt met bijvoorbeeld de Wet DBA zullen we af moeten wachten,” aldus Meij. “Maar zorg er in ieder geval voor dat u transparant te werk gaat, of u met zzp’ers of uitzendkrachten werkt en of u nu  tussenkomst of bemiddeling aanbiedt. Zorg voor goede overeenkomsten.

De NBBU streeft naar een oplossing voor het vervallen van de vrijwaring voor opdrachtgevers. Een van de mede door de NBBU onderzochte mogelijkheden betreft het introduceren van een G-rekening voor zzp’ers. Daarnaast houden wij ons momenteel bezig met hoe vastgesteld kan worden dat er sprake is van een zelfstandig ondernemer in de situatie van tussenkomst. Bedrijven die met tussenkomst werken die hebben te maken met fictieve dienstbetrekking tenzij er sprake is van een ondernemer. Een van de onderdelen om te weten of er sprake is van een ondernemer is de duur van de overeenkomst. Die duur is niet ideaal. “We zijn bij de NBBU bezig om te kijken of we tot een pakket van beheersmaatregelen kunnen komen,” aldus Meij.

Meer informatie over de bijeenkomst voor zzp-intermediairs vindt u hier: Mijn NBBU

Meer informatie over het keurmerk voor zzp-bemiddeling vindt u hier: nbbu.nl/certificering

© Bureau Kooimeer