Nieuws

Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

08-11-2016

Arbeidsbeperking

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn verder inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. Ook hiervoor is schriftelijke volmacht van de werknemer vereist.

Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximumbedrag of percentage. Op deze manier wordt bereikt dat de belangrijkste vaste lasten voor hen worden betaald en kan worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden maken en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen.

© Bureau Kooimeer