Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten inzake wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

14-07-2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken.

Basiscontract

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Daarbij gaat het onder andere om het contracteren van deskundige ondersteuning. Een van die deskundigen is de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding.

Second opinion

Ook wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit de second opinion geregeld. In welke gevallen kan een second opinion worden gevraagd? Is daarbij een vrije keuze uit bedrijfsartsen mogelijk? Is er een vrije toegang? En wat is het onderscheid met het deskundigenoordeel van het UWV?  De rol en positie van de preventiemedewerker staan in de Arbeidsomstandighedenwet, maar de aanstelling moet anders worden geregeld.

De Inspectie SZW zal bij haar inspecties toezien op naleving van de verplichting tot het sluiten van het basiscontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Er komen meer bevoegdheden voor het opleggen van een boete.

Voorlichtingsbijeenkomsten

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop u moet letten bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur op de volgende data en locaties:

  • Etten-Leur – 28 september 2017
  • Oosterbeek – 11 oktober 2017
  • Den Haag – 17 oktober 2017
  • Oranjewoud – 19 oktober 2017
  • Herkenbosch – 25 oktober 2017

De kosten voor het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst bedragen � 55,00 (excl. 21% btw). 

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met:

Kitty Dellemijn
dellemijn@vnoncw-mkb.nl
070-349 03 74

Aanmelden?

U kunt zich door middel van bijgaand antwoordformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.

Open het antwoordformulier

© Bureau Kooimeer