Nieuws

Wees alert op zwangerschapsdiscriminatie

06-11-2017

Het College voor de Rechten van de Mensen heeft op 31 oktober 2017 een analyse van het Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt gepubliceerd. Van 22 mei tot en met 5 juli 2017 ontving het College 855 meldingen waarbij de indiener vermoedde dat er sprake was van zwangerschapsdiscriminatie.

Zwangerschapsdiscriminatie in uitzend-of detacheringsbranche

Van de meldingen heeft meer dan de helft (60%) betrekking op werk via een tijdelijk dienstverband. 154 van deze meldingen (18%) gaan over contracten in de uitzend- of detacheringsbranche. Het College heeft ervoor gekozen in het bijzonder de meldingen te analyseren die betrekking hebben op deze specifieke vorm van flexibele arbeid waarbij er aandacht is besteed aan de drie partijen die betrokken zijn bij de arbeidsverhouding.

De inlener kan besluiten om de inlening te beëindigen, het uitzendbureau beëindigt als werkgever de uitzendovereenkomst. Indien zwangerschap (of moederschap) de reden is voor beëindiging van de inlening en/of de uitzendovereenkomst is er echter sprake van zwangerschapsdiscriminatie en dat is niet toegestaan.

Zowel de inlener als de werkgever kan zich dus schuldig maken aan zwangerschapsdiscriminatie. Uitzend- en detacheringsbureaus hebben de verantwoordelijkheid, wanneer er aanwijzingen zijn dat er (mogelijk) sprake is van ongelijke behandeling door de inlener, dit te onderzoeken. Ook moeten zij inleners erop aanspreken als zij zich schuldig maken aan discriminatie. Wijs inleners er bijvoorbeeld op dat zij een inlening niet kunnen beëindigen vanwege een zwangerschap (of moederschap) van de uitzendkracht.

Bewustwording en alertheid

De NBBU vindt het belangrijk dat er bij de leden continu bewustwording en alertheid is inzake discriminatie. Discriminerende verzoeken mogen nooit gehonoreerd. Op onze website hebben we een speciale themapagina betreffende discriminatie op de arbeidsmarkt, waar we onze leden voorzien van informatie. Daarnaast heeft de NBBU een speciale discriminatieposter ontwikkeld, waarbij de leden op weg worden geholpen wanneer ze een discriminerend verzoek krijgen. Een professionele intermediair agendeert discriminatie, is alert en neemt zijn verantwoordelijkheid.

© Bureau Kooimeer