Nieuws

Werk.nl introduceert kandidatenverkenner banenafspraak

16-11-2016

Anonieme profielen

Is een werkgever of intermediair geïnteresseerd in kandidaten die vallen onder de banenafspraak? Dan kunnen zij met de kandidatenverkenner banenafspraak anonieme profielen bekijken van mensen die tot de doelgroep behoren. Zij kunnen profielen bewaren en informatie over de kandidaten aanvragen. Het werkgeversservicepunt neemt contact op met de werkgever nadat zijn informatieaanvraag via de kandidatenverkenner banenafspraak is ontvangen. Een kandidaat moet altijd instemmen met het verzoek om voorgesteld te worden aan de werkgever. In de bijlage treft u een informatiesheet voor werkgevers over de werking van de kandidatenverkenner banenafspraak.

© Bureau Kooimeer