Nieuws

Wijzigingen pensioenregeling 2017

19-12-2016

logo StiPP

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als  het maximum pensioengevend uurloon zijn verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de premie die u betaalt.

2016 2017
Uurfranchise â?¬ 6,24 â?¬ 6,32
Maximum pensioengevend uurloon â?¬ 28,19 â?¬ 28,69

 

Houd er rekening mee dat dit voorlopige cijfers zijn. De uurfranchise en het maximum pensioengevend uurloon voor 2017 is nog afhankelijk van definitieve publicatie  door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als de cijfers definitief bekend zijn, worden ze op de website van StiPP gepubliceerd.

De premiepercentages wijzigen niet

De premiepercentages zijn niet veranderd.

In de nieuwsbrief van StiPP die binnenkort wordt verzonden naar de werkgevers leest u meer achtergrondinformatie over de wijzigingen.

(Bron: Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP))
© Bureau Kooimeer