Nieuws

Flexwerker houdt vaker werk

17-05-2016

Vandaag zijn de uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van TNO en CBS en de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van CBS gepubliceerd. Het CBS meldt dat werknemers met een flexibel dienstverband vaker aan het werk blijven dan twee jaar geleden. TNO bericht dat bijna 1 op de 5 flexwerkers voorkeur heeft voor flexibel werk. 

Flexwerker houdt vaker werk

Het CBS meldt dat werknemers met een flexibel dienstverband vaker aan het werk blijven dan twee jaar geleden. Het deel dat na drie maanden werkloos wordt, was in het eerste kwartaal van 2014 nog ruim 5 procent. Nu is dat minder dan 4 procent. In 2014, het jaar waarin de werkloosheid begon af te nemen, was bijna 77 procent van de flexwerkers na drie maanden nog steeds aan het werk in een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2016 was dat bijna 78 procent. Ook het percentage doorstromers van een flexibel naar een vast dienstverband groeide, van ruim 11 naar ruim 12 procent. Tussen 2008 en 2012 nam de doorstroom van flexibele schil naar een vast dienstverband juist af, zoals CBS eerder rapporteerde.

 

 

 

 

 

 

© Bureau Kooimeer