Kwaliteitsgaranties

NEN 4400-1 certificering

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Op alle onderdelen van de NEN 4400-1 certificering voldoet Bureau Kooimeer aan de gestelde eisen. Dat betekent dat Bureau Kooimeer is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Binnen dit register worden alle bestaande keurmerken opgenomen. Voor meer informatie over het register, zie www.normeringarbeid.nl

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • identificatie van de onderneming;
  • aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Bekijk ons certificaat hier.

 

NBBU

Uitzendbureau Kooimeer is lid van De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Tweemaal per jaar controleert de NBBU de leden op basis van de kwaliteitsnormering NEN 4400-1. Zo wordt er onder andere getoetst op de juistheid en volledigheid van de administratie, en de afdracht van loon- en omzetbelasting. Een andere kwaliteitsnormering is – in het kader van de Wet op de Identificatieplicht – de vaststelling van de juiste identiteit van de uitzendkracht. Bekijk de NBBU CAO

© Bureau Kooimeer | Privacy statement