Nieuws

Niveau onderwijs teruggelopen in afgelopen twintig jaar

11-04-2018

Volgens de inspectie van het Onderwijs zijn de prestaties van scholieren in het basis- en voorgezet onderwijs vorig jaar teruggelopen. Dit lijkt een trend die al twintig jaar duurt. In het rapport van de Inspectie kwamen een aantal trends naar voren die “reden tot zorg” zijn. 

Het aantal kinderen die aan het einde van de basisschool niet goed kunnen lezen is bijvoorbeeld in de afgelopen twee jaar gestegen. Verder lijken kinderen van ouders met een hoger opleidingsniveau minder in contact te komen met leeftijdgenootjes voor wie dit niet geldt. Daarnaast komt naar voren dat er weinig ontwikkeling van toptalent plaatsvindt. 

Volgens de Algemene Onderwijsbond is de dalende onderwijskwaliteit te wijten aan het lerarentekort. “Door het lerarentekort stijgt de werkdruk, en dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.” Aldus voorzitter Liesbeth Verheggen in een artikel van nu.nl

Volgens voorzitter Paul Rosenmöller van de werkgeversorganisatie VO-raad (de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) is de conclusie van de inspectie eenzijdig. Volgens hem is de kwaliteit van het onderwijs niet vol te houden in een tijd waarin eer geen extra euro geïnvesteerd wordt in leraren in het VO en de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer wordt. 

Toch waren er ook een aantal positieve punten in het rapport te vinden. Zo komen gemiddeld leerlingen goed opgeleid van school en kunnen mensen in Nederland na hun opleiding relatief goed een baan vinden.

Bron: nu.nl

© Bureau Kooimeer | Privacy statement